ИЗВЕШТАИ    
 АРХИВА
 
(Word document) Неделен извештај за заразните болести во Македонија. Пријавна Недела 19-2018. Од 07.05 до 14.05.2018.
18.05.2018

 
   
 
Неделен извештај за заразните болести во Македонија. Пријавна Недела 15-2018. Од 09.04 до 16.04.2018.
19.04.2018
Неделен извештај за заразните болести во Македонија. Пријавна Недела 14-2018. Од 02.04 до 09.04.2018.
13.04.2018
Движење на заразнире заболувања кои се следат во АЛЕРТ (EWARN) системот за период 01.01.2018 – 31.03.2018 год.
11.04.2018
Извештај за месец МАРТ – 2018 година, за спроведување на АЛЕРТ –систем за рано известување и надзор над заразните болести...
11.04.2018
Неделен извештај за заразните болести во Македонија. Пријавна Недела 13-2018. Од 26.03 до 02.04.2018.
05.04.2018
понови постари
 
 
 
   
     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Дома | Вовед | Упатства | Софтвер | Пријавување | Извештаи

© EWARN 2008